ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怖いの

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怖いの-, *怖いの*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.ママは、ネズミが怖いので、2つの恐怖と戦わねばならなかったの。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then what is it? That guy Bartok?[JA] じゃあ バートックが怖いのか? Hollow Triumph (1948)
Maybe you have thalassophobia. This is fear of the ocean.[JA] 海恐怖症の人は海が怖いの A Charlie Brown Christmas (1965)
What's the matter? Are you afraid?[JA] - 僕が怖いのかい? Hollow Triumph (1948)
Gee! They're scared.[JA] そんなに怖いの Pinocchio (1940)
Look down, gentlemen. Are you afraid?[JA] 下だよ、諸君 怖いのかね? Forbidden Planet (1956)
It's for you that I'm afraid. You don't know yourself yet.[JA] その若さが怖いのです War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
What really scares me, here at Spa, is driving into a cloudburst.[JA] 私が本当に怖いのは、このスパの ドシャブリの中の運転だ Grand Prix (1966)
What an intelligent man is your father. Perhaps, that's the reason I'm so afraid of him.[JA] 聡明なお方なので 何だか怖いのです War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
But you fear it anyway...[JA] だから怖いの War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Uncertainty, that's what one fears most.[JA] 怖いのは 死後を知らないからさ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I'm scared.[JA] 怖いの The Syrian Bride (2004)
- Don't, Paula, don't. Now I'm afraid again.[JA] 怖いの D.O.A. (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top