Search result for

ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ๖ൠൠൠൠൠൠൠ๗

(0 entries)
(1.6916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ๖ൠൠൠൠൠൠൠ๗-, *ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ๖ൠൠൠൠൠൠൠ๗*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 并且记住... 我们险些丧失了这种机会 (险些被赶尽杀绝) มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ๖ൠൠൠൠൠൠൠ๗ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

并且 (bìng qiě)记住 (jì zhù)... 我们 (wǒ men)险些 (xiǎn xiē)丧失 (sàng shī) (le)这种 (zhè zhǒng)机会 (jī huì) (险些 (xiǎn xiē) (bèi)赶尽杀绝 (gǎn jìn shā jué))

 


  

 
并且
 • (bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ) and; besides; moreover; furthermore; in addition [CE-DICT-Simplified]
记住
 • (jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙) to remember [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
险些
 • (xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ) narrowly; almost; nearly [CE-DICT-Simplified]
丧失
 • (sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ) lose; forfeit [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
这种
 • (zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ) this; this kind of; this sort of; this type of [CE-DICT-Simplified]
机会
 • (jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ) opportunity; chance; occasion [CE-DICT-Simplified]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top