ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

帕西菲科神父 为这些先生准备房间

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帕西菲科神父 为这些先生准备房间-, *帕西菲科神父 为这些先生准备房间*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fra' Pacifico, prepare rooms for these gentlemen.[CN] 帕西菲科神父 为这些先生准备房间 Paisan (1946)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

帕西 (pà xī)菲科 ()神父 (shén fù) (wéi)这些 (zhè xiē)先生 (xiān sheng)准备 (zhǔn bèi)房间 (fáng jiān)

 


  

 
帕西
 • (pà xī, ㄆㄚˋ ㄒㄧ) Parsi; Farsi; Persian [CE-DICT]
神父
 • (しんぷ) (n) Catholic priest; abbe; (P) [EDICT]
 • (shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ) padre (title of Catholic priest); (spiritual) father [CE-DICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT]
这些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT]
先生
 • (せんせい) (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) [EDICT]
 • (xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙) sir; mister; teacher; (title of respect) [CE-DICT]
准备
 • (zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) preparation; prepare [CE-DICT]
房间
 • (fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ) room [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top