ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巴星顿捋了捋胡须 掩饰心中的不安

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巴星顿捋了捋胡须 掩饰心中的不安-, *巴星顿捋了捋胡须 掩饰心中的不安*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bassington plays with his beard in order to cover his emotion.[CN] 巴星顿捋了捋胡须 掩饰心中的不安 Design for Living (1933)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巴星顿 () () (le) ()胡须 (hú xū) 掩饰 (yǎn shì)心中 (xīn zhōng) (de)不安 (bù ān)

 


  

 
 • (lǚ, ㄌㄩˇ) stroke (beard) [CE-DICT]
 • (luō, ㄌㄨㄛ) strip (cow, leaves, branch) [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
胡须
 • (hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ) beard [CE-DICT]
掩饰
 • (yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ) to conceal a fault; to gloss over [CE-DICT]
心中
 • (しんじゅう(P);しんぢゅう) (n,vs) double suicide; lovers suicide; (P) [EDICT]
 • (しんちゅう) (n) in one's heart; true motives; mind; (P) [EDICT]
 • (xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ) central point; in one's thoughts; in one's heart [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
不安
 • (ふあん) (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [EDICT]
 • (bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ) unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top