ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巡業

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巡業-, *巡業*
Japanese-English: EDICT Dictionary
巡業[じゅんぎょう, jungyou] (n,vs) provincial tour; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I do know that nowadays girls still go on the road.[JA] 今でも皆巡業するわ After Porn Ends 2 (2017)
You needed those box covers so you could go on the road dancing.[JA] カバーで顔が出ると 巡業でダンスすると After Porn Ends 2 (2017)
Oh! What are they, a touring company or something?[JA] 巡業中の一座なの? The Blind Banker (2010)
We were on the road and, you know, I told her about what has just happened with, you know, being asked to do "Hidden Obsessions."[JA] 巡業したわ ナイト・トリップス5 のオファーを 話すと ジュリア・アンも After Porn Ends 2 (2017)
I mean, 100 out of 119 days on the road.[JA] D. 巡業に行かない日はない I Saw the Light (2015)
We're gonna be on the road every weekend. We're gonna do 47 weekends a year.[JA] 年間47回毎週末巡業するわ After Porn Ends 2 (2017)
Uh, this is Vincent and Skiddy. They're young magicians I am mentoring. Hi.[JA] 俺が指導してる若いマジシャンだ ジャックと僕は 昔 一緒に 移動遊園地で巡業してたんだ Pink Champagne on Ice (2012)
Well, it's not as much cash as I can make on the road.[JA] 巡業で稼げるほどじゃないですね I Saw the Light (2015)
'Cause I didn't share a room with my roadie.[JA] 巡業でルームメイト無し After Porn Ends 2 (2017)
You know that traveling Santa, the one in the square? - Yeah.[JA] 広場にいる巡業サンタを? Silent Night (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top