ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山下将军再次问到了投降, [...] 继续谈论这1500人的部队

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山下将军再次问到了投降, [...] 继续谈论这1500人的部队-, *山下将军再次问到了投降, [...] 继续谈论这1500人的部队*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

山下 ()将军 (jiāng jūn)再次 (zài cì)问到 () (le)投降 (tóu xiáng), (dàn)帕西 (pà xī)瓦尔 ()将军 (jiāng jūn)继续 (jì xù)谈论 (tán lùn) (zhè)1500 (rén) (de)部队 (bù duì)

 


  

 
将军
 • (jiāng jūn, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ) (army) general [CE-DICT]
再次
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
投降
 • (とうこう) (n,vs) surrender; (P) [EDICT]
 • (tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ) surrender [CE-DICT]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
帕西
 • (pà xī, ㄆㄚˋ ㄒㄧ) Parsi; Farsi; Persian [CE-DICT]
继续
 • (jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ) to continue; to proceed with; to go on with [CE-DICT]
谈论
 • (tán lùn, ㄊㄢˊ ㄌㄨㄣˋ) to discuss; to talk about [CE-DICT]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
部队
 • (bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ) army; armed forces; troops; force; unit [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top