ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

層化

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -層化-, *層化*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 層化 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *層化*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
層化ディレクトリ[かいそうかディレクトリ, kaisouka deirekutori] (n) {comp} hierarchical directory [Add to Longdo]
層化メニュー[かいそうかメニュー, kaisouka menyu-] (n) {comp} hierarchical menu [Add to Longdo]
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top