ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对达尔文港的疏散正在进行 赶紧把那堆箱子清理掉!

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对达尔文港的疏散正在进行 赶紧把那堆箱子清理掉!-, *对达尔文港的疏散正在进行 赶紧把那堆箱子清理掉!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get those boxes cleared on the double![CN] 对达尔文港的疏散正在进行 赶紧把那堆箱子清理掉! Australia (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(duì)达尔文港 (Dá ěr wén gǎng) (de)疏散 (shū sàn)正在 (zhèng zài)进行 (jìn xíng) 赶紧 (gǎn jǐn) () () (duī)箱子 (xiāng zi)清理 (qīng lǐ) (diào)!

 


  

 
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
达尔文港
 • (Dá ěr wén gǎng, ㄉㄚˊ ㄦˇ ㄨㄣˊ ㄍㄤˇ) Darwin, capital of the Northern Territory, Australia [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
疏散
 • (shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ) to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll [CE-DICT]
正在
 • (zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ) in the process of (doing something or happening); while (doing) [CE-DICT]
进行
 • (jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ) to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute [CE-DICT]
赶紧
 • (gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ) hurriedly [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
 • (nǎ, ㄋㄚˇ) variant of 哪; how; which [CE-DICT]
 • (nà, ㄋㄚˋ) that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing [CE-DICT]
 • (duī, ㄉㄨㄟ) a pile; a mass; heap; stack [CE-DICT]
箱子
 • (xiāng zi, ㄒㄧㄤ ㄗ˙) suitcase; chest; box; case; trunk [CE-DICT]
清理
 • (qīng lǐ, ㄑㄧㄥ ㄌㄧˇ) clear; put in order; check up [CE-DICT]
 • (diào, ㄉㄧㄠˋ) to drop; to fall [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top