ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

害虫

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -害虫-, *害虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害虫[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] injurious insect; pest, #20,382 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
害虫[がいちゅう, gaichuu] (n,adj-no) harmful insect; noxious insect; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Garbage harbors vermin.残飯の屑は害虫の住処になる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of the plants down there, they got weevils.[JA] こちらの作物に害虫 Bury Me Here (2017)
One of the most destructive pests in the world.[JA] 世界で最も有害な害虫 A Feast of Friends (2014)
Sorry, everybody. Pest control.[JA] 申し訳ありません 害虫駆除です Copper Bullet (2015)
These are your basic household bugs.[CN] 这些是常见的家庭害虫 Bad Boys II (2003)
But even if you bug bomb a house, there's always a few cockroaches left.[JA] 家ごと害虫駆除をしても ゴキブリは残る The 5th Wave (2016)
Insects, disease, poor weather and soil...[JA] 害虫 病気 悪天候と土 Reunion (2015)
Unfortunately, there's vermin in the ceiling again, and I hate to say it, but... they've pooped all over your cake.[JA] 不幸にも害虫が 天井にいて 言いたかないけど... ケーキに糞を しまくったみたい Spy (2015)
Dobby is still treated like vermin.[CN] 当然 多比现在还是被当做害虫 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Can I get the number for Druzinsky's Pest Control?[CN] 可以把杜鲁金田害虫控制中心 的电话给我吗 The Solution (2002)
-Here come the bug man.[CN] 害虫终结者来了 Cradle 2 the Grave (2003)
Especially vermin, Miss Evans.[JA] 特に害虫が問題ね The Boy (2016)
Because my vermin is a former student of yours.[CN] 因为我要除掉的害虫 就是你以前的学生 Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
害虫[がいちゅう, gaichuu] schaedlicher_Insekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top