ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑-, *它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's reached the ocean, and millions of tonnes of ice have lost the support of their rocky bed.[CN] 它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑 To the Ends of the Earth (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()到达 (dào dá) (le)大海 (dà hǎi) 数百万吨 ()冰块 (bīng kuài)失去 (shī qù) (le)岩床 (yán chuáng) (de)支撑 (zhī chēng)

 


  

 
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
到达
 • (dào dá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ) to reach; to arrive [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
大海
 • (たいかい) มหาสมุทร [LongdoJP]
 • (たいかい(P);おおうみ) (n) (1) ocean; large sea; (2) (おおうみ only) fabric pattern; (P) [EDICT]
 • (dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ) sea; ocean [CE-DICT]
冰块
 • (bīng kuài, ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ) ice cube; ice chunk [CE-DICT]
失去
 • (shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ) to lose [CE-DICT]
岩床
 • (がんしょう) (n) bedrock [EDICT]
 • (yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ) bedrock [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
支撑
 • (zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ) to prop up; to support; strut; brace [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top