ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

如果她结茧的双脚突出(暗喻 [...] (这是史蒂文斯的著名诗歌)

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果她结茧的双脚突出(暗喻 [...] (这是史蒂文斯的著名诗歌)-, *如果她结茧的双脚突出(暗喻 [...] (这是史蒂文斯的著名诗歌)*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ) ()结茧 () (de)双脚 (shuāng jiǎo)突出 (tū chū)(暗喻 ()耽乐 ()纵欲 (zòng yù)) 它们 (tā men)展现 (zhǎn xiàn) (de) (shì) () (de)冰冷 (bīng lěng) ()愚蠢 (yú chǔn) (这是 ()史蒂文斯 (Shǐ dì wén sī) (de)著名 (zhù míng)诗歌 (shī gē))

 


  

 
如果
 • (rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ) if; in case; in the event that [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
双脚
 • (そうきゃく) (n) both feet [EDICT]
 • (shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ) two legs; both feet [CE-DICT]
突出
 • (とっしゅつ) (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [EDICT]
 • (tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ) prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project [CE-DICT]
纵欲
 • (zòng yù, ㄗㄨㄥˋ ㄩˋ) to indulge in debauchery [CE-DICT]
它们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they (for inanimate objects) [CE-DICT]
展现
 • (zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ) to come out; to emerge [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
冰冷
 • (bīng lěng, ㄅㄧㄥ ㄌㄥˇ) ice-cold [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
愚蠢
 • (yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ) silly; stupid [CE-DICT]
史蒂文斯
 • (Shǐ dì wén sī, ㄕˇ ㄉㄧˋ ㄨㄣˊ ㄙ) Stephens (person name) [CE-DICT]
著名
 • (ちょめい) (adj-na,n) well-known; noted; celebrated; (P) [EDICT]
 • (zhù míng, ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ) famous; noted; well-known; celebrated [CE-DICT]
诗歌
 • (shī gē, ㄕ ㄍㄜ) poem [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top