ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好,老夫刚接到腿子的密报说 [...] 家镖局 联保朝廷的一批珠宝

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好,老夫刚接到腿子的密报说 [...] 家镖局 联保朝廷的一批珠宝-, *好,老夫刚接到腿子的密报说 [...] 家镖局 联保朝廷的一批珠宝*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(hǎo)老夫 () (gāng)接到 (jiē dào)腿子 () (de)密报 () (shuì) 中原 (zhōng yuán)三十二 (sān shí èr) (jiā)镖局 () 联保 ()朝廷 (cháo tíng) (de)一批 ()珠宝 (zhū bǎo)

 


  

 
 • (よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好)) (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [EDICT]
 • (こう) (pref) good [EDICT]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT]
 • (gāng, ㄍㄤ) hard; firm; strong; just; barely; exactly [CE-DICT]
接到
 • (jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ) receive (letter etc) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT]
中原
 • (ちゅうげん) (n) middle of a field; middle of a country; field of contest; (P) [EDICT]
 • (zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ) the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [CE-DICT]
三十二
 • (sān shí èr, ㄙㄢ ㄕˊ ㄦˋ) thirty two; 32 [CE-DICT]
 • (いえ) บ้าน [LongdoJP]
 • (や) (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof [EDICT]
 • (いえ) (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [EDICT]
 • (うち(P);ち) (n,adj-no) (1) house; home (one's own); (pn,adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) [EDICT]
 • (か) (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [EDICT]
 • (け) (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) [EDICT]
 • (んち) (suf,exp) (uk) (abbr) (from 〜のうち) (See 家・ち・1) 's house; 's home [EDICT]
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) furniture; tool [CE-DICT]
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia [CE-DICT]
朝廷
 • (ちょうてい) (n) Imperial Court [EDICT]
 • (cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ) court; imperial household; dynasty [CE-DICT]
珠宝
 • (zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ) pearls; jewels; precious stones [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top