ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因為二氧化碳的作用有如玻璃 所以才會被稱為溫室氣體

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因為二氧化碳的作用有如玻璃 所以才會被稱為溫室氣體-, *因為二氧化碳的作用有如玻璃 所以才會被稱為溫室氣體*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's making our Earth... a hot mess.[CN] 因為二氧化碳的作用有如玻璃 所以才會被稱為溫室氣體 Earth Is a Hot Mess (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

因為 二氧化碳 作用 有如 玻璃 所以 溫室 氣體

 


  

 
因為
 • (yīn wèi, ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT-Traditional]
二氧化碳
 • (èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ) carbon dioxide [CE-DICT-Simplified]
 • (èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ) carbon dioxide [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
作用
 • (さよう) (n,vs) action; operation; effect; function; (P) [EDICT]
 • (zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ) to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ) to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [CE-DICT-Traditional]
有如
 • (yǒu rú, ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ) to be like sth; similar to; alike [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu rú, ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ) to be like sth; similar to; alike [CE-DICT-Traditional]
玻璃
 • (はり) (n) (1) {Buddh} (See 七宝) quartz; (2) glass [EDICT]
 • (bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙) glass; nylon; plastic [CE-DICT-Simplified]
 • (bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙) glass; nylon; plastic [CE-DICT-Traditional]
所以
 • (ゆえん) (n) reason; way of doing; cause; grounds [EDICT]
 • (suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ) therefore; as a result; so [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ) therefore; as a result; so [CE-DICT-Traditional]
 • (cái, ㄘㄞˊ) ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just [CE-DICT-Simplified]
 • (cái, ㄘㄞˊ) just; not until [CE-DICT-Simplified]
 • (cái, ㄘㄞˊ) ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just [CE-DICT-Traditional]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Traditional]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Traditional]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
 • (chèn, ㄔㄣˋ) balanced; to fit; well-off; suitable [CE-DICT-Traditional]
 • (chēng, ㄔㄥ) to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend [CE-DICT-Traditional]
 • (chèng, ㄔㄥˋ) steelyard; variant form of 秤 [CE-DICT-Traditional]
 • (す) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
 • (ため) (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [EDICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Traditional]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Traditional]
溫室
 • (wēn shì, ㄨㄣ ㄕˋ) greenhouse [CE-DICT-Traditional]
氣體
 • (qì tǐ, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ) gas (i.e. gaseous substance) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top