ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

告诫司机朋友们 由于市区街 [...] 星期四至星期六做好延误准备

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -告诫司机朋友们 由于市区街 [...] 星期四至星期六做好延误准备-, *告诫司机朋友们 由于市区街 [...] 星期四至星期六做好延误准备*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DC Department of Transportation is warning drivers to prepare for delays due to street closures downtown Thursday through Saturday.[CN] 告诫司机朋友们 由于市区街道封闭 从星期四至星期六做好延误准备 A Red Wheelbarrow (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

告诫 (gào jiè)司机 (sī jī)朋友 (péng you) (men) 由于 (yóu yú)市区 (shì qū)街道 (jiē dào)封闭 (fēng bì) (cōng)星期四 (xīng qī sì) (zhì)星期六 (xīng qī liù)做好 ()延误 (yán wu)准备 (zhǔn bèi)

 


  

 
告诫
 • (gào jiè, ㄍㄠˋ ㄐㄧㄝˋ) warn; admonish [CE-DICT-Simplified]
司机
 • (sī jī, ㄙ ㄐㄧ) chauffeur; driver [CE-DICT-Simplified]
朋友
 • (ほうゆう;ポンユー) (n) (ポンユー is from chi [EDICT]
 • (péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙) friend [CE-DICT-Simplified]
 • (péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙) friend [CE-DICT-Traditional]
 • (men, ㄇㄣ˙) plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [CE-DICT-Simplified]
由于
 • (yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ) due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because [CE-DICT-Simplified]
市区
 • (しく) (n) municipal district; streets [EDICT]
 • (shì qū, ㄕˋ ㄑㄩ) urban district; downtown; city center [CE-DICT-Simplified]
街道
 • (かいどう) (n) highway (esp. one existing from the Edo period); main road; (P) [EDICT]
 • (jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ) street [CE-DICT-Simplified]
 • (jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ) street [CE-DICT-Traditional]
封闭
 • (fēng bì, ㄈㄥ ㄅㄧˋ) to close or seal up; closed or sealed [CE-DICT-Simplified]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
星期四
 • (xīng qī sì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ) Thursday [CE-DICT-Simplified]
 • (xīng qī sì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ) Thursday [CE-DICT-Traditional]
 • (し) (pref) (See 自・2) to ... [EDICT]
 • (zhì, ㄓˋ) arrive; most; to; until [CE-DICT-Simplified]
 • (zhì, ㄓˋ) arrive; most; to; until [CE-DICT-Traditional]
星期六
 • (xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ) Saturday [CE-DICT-Simplified]
 • (xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ) Saturday [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
准备
 • (zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) preparation; prepare [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top