ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面-, *动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They must all write to their families to ask them to send food stamps.[CN] 动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面 The Ditch (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

动员 (dòng yuán)大家 (dà jiā) (gěi)家里 (jiā lǐ)写信 (xiě xìn) (yāo)粮票 (liáng piào) (yāo)炒面 (chǎo miàn)

 


  

 
动员
 • (dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ) mobilize; arouse [CE-DICT]
大家
 • (おおや) (n) landlord; landlady; (P) [EDICT]
 • (たいか) (n) expert; (P) [EDICT]
 • (たいけ) (n) rich family; distinguished family [EDICT]
 • (dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ) authority; everyone [CE-DICT]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT]
家里
 • (jiā lǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ) home [CE-DICT]
写信
 • (xiě xìn, ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ) to write a letter [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
粮票
 • (liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ) coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993 [CE-DICT]
炒面
 • (chǎo miàn, ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ) stir-fried noodles; "chow mein" [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top