ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

全台湾大部分的水库 都面临了淤积的危险

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全台湾大部分的水库 都面临了淤积的危险-, *全台湾大部分的水库 都面临了淤积的危险*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(quán)台湾 (Tái wān)大部分 (dà bù fen) (de)水库 (shuǐ kù) (dōu)面临 (miàn lín) (le)淤积 (yū jī) (de)危险 (wēi xiǎn)

 


  

 
 • (ぜん) (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) [EDICT]
 • (quán, ㄑㄩㄢˊ) all; whole; entire; every; complete; surname Quan [CE-DICT]
台湾
 • (たいわん) (n,adj-no) Taiwan; (P) [EDICT]
 • (Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ) Taiwan [CE-DICT]
大部分
 • (だいぶぶん) (n-t) (ant [EDICT]
 • (dà bù fen, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙) in large part; the greater part; the majority [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
水库
 • (shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ) reservoir [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
面临
 • (miàn lín, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ) be faced with (a problem); to be confronted with [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
淤积
 • (yū jī, ㄩ ㄐㄧ) silt; sediment; ooze; slurry [CE-DICT]
危险
 • (wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ) danger; dangerous [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top