ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測-, *依照緊急事態行政指令第七章 [...] 者 直接接受實驗物質的檢測*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In accordance with the Emergency Executive Order section seven, you are hereby notified that you have been selected for exposure to an experimental substance.[CN] 依照緊急事態行政指令第七章節的內容 特此通知你們被選為測試者 直接接受實驗物質的檢測 Puppies and Kittens (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

依照 急事 行政 指令 第七章 節的 內容 特此通知 你們 選為 測試者 直接 接受 實驗 物質 檢測

 


  

 
依照
 • (yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ) according to; in light of [CE-DICT-Simplified]
 • (yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ) according to; in light of [CE-DICT-Traditional]
 • (jǐn, ㄐㄧㄣˇ) tight; nervous; strict [CE-DICT-Traditional]
 • (なり) (n,adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state [EDICT]
 • (てい) (n) appearance; air; condition; state; form [EDICT]
 • (たい) (n,n-suf) {ling} (See ボイス) voice [EDICT]
 • (ざま) (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner [EDICT]
 • (tài, ㄊㄞˋ) attitude [CE-DICT-Traditional]
行政
 • (ぎょうせい) (n,adj-no) administration; (P) [EDICT]
 • (xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ) administration; administrative [CE-DICT-Simplified]
 • (xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ) administration; administrative [CE-DICT-Traditional]
指令
 • (しれい) (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P) [EDICT]
 • (zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ) order; command; instruction [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ) order; command; instruction [CE-DICT-Traditional]
內容
 • (nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ) content; substance; details [CE-DICT-Traditional]
你們
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Traditional]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
直接
 • (ちょくせつ) (adj-na,n-adv,adj-no) (See 間接・かんせつ) direct; immediate; personal; firsthand; (P) [EDICT]
 • (zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ) direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [CE-DICT-Simplified]
 • (zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ) direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward [CE-DICT-Traditional]
接受
 • (せつじゅ) (n,vs) receive; intercept [EDICT]
 • (jiē shòu, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ) to accept; to receive [CE-DICT-Simplified]
 • (jiē shòu, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ) to accept; to receive [CE-DICT-Traditional]
實驗
 • (shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ) to experiment; experiments [CE-DICT-Traditional]
物質
 • (ぶっしつ) (n) material; substance; (P) [EDICT]
 • (wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ) matter; substance; material; materialistic [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
檢測
 • (jiǎn cè, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ) to detect [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top