ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但文学只是消遣罢了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但文学只是消遣罢了-, *但文学只是消遣罢了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Politics are frivolous.[CN] 但文学只是消遣罢了 Einstein: Chapter One (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)文学 (wén xué)只是 (zhǐ shì)消遣 (xiāo qiǎn)罢了 (bà le)

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
文学
 • (ぶんがく) การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ [LongdoJP]
 • (ぶんがく) (n) literature; (P) [EDICT]
 • (wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ) literature [CE-DICT-Simplified]
只是
 • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ) merely; simply; only; but [CE-DICT-Traditional]
消遣
 • (xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ) amusement; pastime; diversion [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ) amusement; pastime; diversion [CE-DICT-Traditional]
罢了
 • (bà le, ㄅㄚˋ ㄌㄜ˙) a modal particle indicating (that's all, only, nothing much) [CE-DICT-Simplified]
 • (bà liǎo, ㄅㄚˋ ㄌㄧㄠˇ) a modal particle indicating (don't mind it, ok) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top