ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休み休み

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休み休み-, *休み休み*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't pull my leg!冗談も休み休みにしてよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be ridiculous.[JA] アホも休み休み言えよ Episode #1.1 (2013)
Tell me you're joking.[JA] 冗談も休み休みに言え The Return (2017)
Stop being a idjit![JA] 馬鹿も休み休み Sharp Teeth (2014)
You fucking kidding me?[JA] 冗談も休み休み? Pandorum (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top