ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

今年要比以往多不少 河流掀 [...] 加之鳄鱼逆流而上 雪上加霜

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今年要比以往多不少 河流掀 [...] 加之鳄鱼逆流而上 雪上加霜-, *今年要比以往多不少 河流掀 [...] 加之鳄鱼逆流而上 雪上加霜*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This year there's much more of it than usual... drifting in on the currents, settling on the riverbeds... and kicked up by the wild thrashing of the crocodiles.[CN] 今年要比以往多不少 河流掀起的污泥 淤积在河床上 加之鳄鱼逆流而上 雪上加霜 Exodus: Gods and Kings (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

今年 (jīn nián) (yāo) ()以往 (yǐ wǎng)多不少 () 河流 (hé liú)掀起 (xiān qǐ) (de)污泥 () 淤积 (yū jī) (zài)河床 (hé chuáng) (shàng) 加之 ()鳄鱼 (è yú)逆流而上 () 雪上加霜 (xuě shàng jiā shuāng)

 


  

 
今年
 • (ことし) ปีนี้ [LongdoJP]
 • (ことし(P);こんねん) (n-adv,n-t) this year; (P) [EDICT]
 • (jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ) this year [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (ころおい) (n) time; period; days [EDICT]
 • (ひ) (n,n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 比律賓) Philippines; (P) [EDICT]
 • (bǐ, ㄅㄧˇ) (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时 [CE-DICT]
 • (bì, ㄅㄧˋ) associate with; be near [CE-DICT]
以往
 • (いおう) (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [EDICT]
 • (yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ) in the past; formerly [CE-DICT]
河流
 • (かりゅう) (n) stream [EDICT]
 • (hé liú, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ) river [CE-DICT]
掀起
 • (xiān qǐ, ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ) to lift; to raise in height; to begin; upsurge; to set off (a campaign) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
淤积
 • (yū jī, ㄩ ㄐㄧ) silt; sediment; ooze; slurry [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
河床
 • (かしょう;かわどこ) (n) riverbed [EDICT]
 • (hé chuáng, ㄏㄜˊ ㄔㄨㄤˊ) riverbed [CE-DICT]
 • (かみ) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน [LongdoJP]
 • (うえ) (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [EDICT]
 • (うわ) (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [EDICT]
 • (かみ) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (じょう) (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [EDICT]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT]
加之
 • (しかのみならず) (conj) (uk) not only ... but also; also [EDICT]
鳄鱼
 • (è yú, ㄜˋ ㄩˊ) alligator; crocodile [CE-DICT]
雪上加霜
 • (xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ) to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top