ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

义乌

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -义乌-, *义乌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义乌[Yì wū, ㄧˋ ㄨ, / ] Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang, #16,441 [Add to Longdo]
义乌[Yì wū shì, ㄧˋ ㄨ ㄕˋ, / ] Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang, #44,723 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which your essay suggests is some kind of socialist utopia![CN] 其中你的文章表明是某种社会主义乌托邦! The Riot Club (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

义乌 (Yì wū)

 


  

 
义乌
  • (Yì wū, ㄧˋ ㄨ) Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top