ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不去管四周泥泞、雨水淤积

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不去管四周泥泞、雨水淤积-, *不去管四周泥泞、雨水淤积*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mud, flood, hell, or high water.[CN] 不去管四周泥泞、雨水淤积 Coal Miner's Daughter (1980)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不去 四周 泥泞 雨水 淤积

 


  

 
 • (かん(P);くだ(P)) (n,n-suf) pipe; tube; (P) [EDICT]
 • (guǎn, ㄍㄨㄢˇ) to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan [CE-DICT]
四周
 • (ししゅう) (n,vs) periphery; circumference [EDICT]
 • (sì zhōu, ㄙˋ ㄓㄡ) all around [CE-DICT]
泥泞
 • (ní nìng, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄥˋ) muddy; mud [CE-DICT]
雨水
 • (あまみず(P);うすい) (n) (1) rain water; (2) (See 二十四節気) "rain water" solar term (approx. Feb 19); (P) [EDICT]
 • (Yǔ shuǐ, ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ) Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March [CE-DICT]
淤积
 • (yū jī, ㄩ ㄐㄧ) silt; sediment; ooze; slurry [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top