ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不但宾州儿童关怀中心 买通法官来充实他们的牢房

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不但宾州儿童关怀中心 买通法官来充实他们的牢房-, *不但宾州儿童关怀中心 买通法官来充实他们的牢房*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only did PA Child Care pay off the judges to fill their cells, but their employees were the ones who got to decide when a child had enough rehabilitation.[CN] 不但宾州儿童关怀中心 买通法官来充实他们的牢房 而且由他们的雇员来决定 Capitalism: A Love Story (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不但 (bù dàn)宾州 (Bīn zhōu)儿童 (ér tóng)关怀 (guān huái)中心 (zhōng xīn) 买通 (mǎi tōng)法官 (fǎ guān) (lái)充实 (chōng shí)他们 (tā men) (de)牢房 (láo fáng)

 


  

 
不但
 • (bù dàn, ㄅㄨˋ ㄉㄢˋ) not only (... but also...) [CE-DICT]
宾州
 • (Bīn zhōu, ㄅㄧㄣ ㄓㄡ) Pennsylvania; abbr. for 賓西法尼亞|宾西法尼亚州 [CE-DICT]
儿童
 • (ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ) child [CE-DICT]
关怀
 • (guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ) care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to [CE-DICT]
中心
 • (ちゅうしん) ศูนย์กลาง [LongdoJP]
 • (なかご) (n) core; blade; middle of a nest of boxes [EDICT]
 • (ちゅうしん) (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [EDICT]
 • (zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) center; heart; core [CE-DICT]
买通
 • (mǎi tōng, ㄇㄞˇ ㄊㄨㄥ) to bribe [CE-DICT]
法官
 • (ほうかん) (n) judge [EDICT]
 • (fǎ guān, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ) a judge; judge; to judge [CE-DICT]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT]
充实
 • (chōng shí, ㄔㄨㄥ ㄕˊ) rich; substantial; enrich; substantiate [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
牢房
 • (láo fáng, ㄌㄠˊ ㄈㄤˊ) jail cell; prison cell [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top