ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅-, *下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This has the power of an eagle, the- the grace of a swan.[CN] 下蛋? 它具有鹰的力量 天鹅的优雅 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

下蛋 ()? ()具有 (jù yǒu) (yīng) (de)力量 (lì liang) 天鹅 (tiān é) (de)优雅 (yōu yǎ)

 


  

 
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
具有
 • (ぐゆう) (n,vs) preparedness; possession [EDICT]
 • (jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ) have; possess [CE-DICT]
 • (yīng, ㄧㄥ) eagle; falcon; hawk [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
力量
 • (りきりょう) (n) ability; physical strength; capacity; tact; (P) [EDICT]
 • (lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙) power; force; strength [CE-DICT]
天鹅
 • (tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ) swan [CE-DICT]
优雅
 • (yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ) grace; graceful [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top