ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下ネタ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下ネタ-, *下ネタ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My first day on the job she told me I had a penis where my brain should be.[JA] 仕事の初日に 俺は 下ネタしか考えてないって言われた Money Monster (2016)
When he said that, I thought, "Oh no, a lewd comment!"[JA] "もう絶対 乗せたい"って言ってる時 "やだ 下ネタ?"と思ったんですけど Quick to Say I Love You (2016)
There was some innuendo.[JA] ど下ネタ 1個 挟んでましたもんね The Riko Special (2016)
Once a week, away from the wife and kids, telling some dirty jokes, having some beers, if we're good.[JA] 週に一度 女房 子供と離れ ビールでも飲み 下ネタでもかまそう The Watch (2012)
Well, hello there. Sorry if I'm interrupting any private girl-talk about Channing Tatum's index finger.[JA] お早う チャニング様の 下ネタ話を邪魔したなら勘弁 Ted (2012)
- He's used to a thing or two.[JA] 下ネタに慣れてる やめて The 4th Man (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top