ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

レスポンスタイム

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -レスポンスタイム-, *レスポンスタイム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
レスポンスタイム[, resuponsutaimu] (n) {comp} response time [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I still go there. I listen to their radios. I learn their response times.[JA] そこで無線を聞いて レスポンスタイムを学んだ Going Rogue (2014)
There are 40 banks in Central City, each of them within 60 seconds of police response.[JA] 市内には40の銀行がありー レスポンスタイムは60秒だ Going Rogue (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

レスポンスタイム

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top