ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ハンドヘルド計算器

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ハンドヘルド計算器-, *ハンドヘルド計算器*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ハンドヘル計算

 


  

 
ハンド
 • () (n) handler [EDICT]
 • () (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P) [EDICT]
ヘル
 • () (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [EDICT]
 • () (n) (1) hertz (unit of frequency); Hz; (2) heart (ger [EDICT]
 • () (n) help [EDICT]
 • () (n) helm [EDICT]
 • () (n) dodo (Raphus cucullatus) [EDICT]
 • () (n) door (Western-style); (P) [EDICT]
 • () (n) thud [EDICT]
 • () (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [EDICT]
 • () (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [EDICT]
 • () (n) {comp} DOM [EDICT]
 • () (n) (abbr) domestic [EDICT]
 • () (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles) [EDICT]
 • () (n) (1) (was 弗) dollar; (2) doll; (P) [EDICT]
 • () (n) Don (Spanish honorific) (spa [EDICT]
計算
 • (けいさん) (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [EDICT]
 • (jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ) to count; to calculate; to compute [CE-DICT-Traditional]
 • (うつわ) (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [EDICT]
 • (き) (suf) (1) device; instrument; (2) vessel; container [EDICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) device; tool; utensil [CE-DICT-Simplified]
 • (qì, ㄑㄧˋ) device; tool; utensil [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top