ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お誕生日おめでとう

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お誕生日おめでとう-, *お誕生日おめでとう*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Happy birthday to you!お誕生日おめでとうございます。
Many happy returns of the day. (By letter)お誕生日おめでとうございます。(手紙で)。
Happy Birthday, Miss Aiba.お誕生日おめでとう相葉ちゃん!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Happy not your birthday![JA] - お誕生日おめでとうじゃない~! Mean Girls 2 (2011)
Father, happy birthday[JA] (わかな)パパ お誕生日おめでとう Nankyoku ryôrinin (2009)
Happy birthday, baby.[JA] お誕生日おめでとう ベイビー Red Tide (2008)
Happy birthday! Happy birthday![JA] お誕生日おめでとう There's No Place Like Home: Part 1 (2008)
-Happy birthday.[JA] - お誕生日おめでとう Eagle Eye (2008)
Happy Birthday.[JA] お誕生日おめでとう Concordia (2011)
Happy birthday.[JA] お誕生日おめでとう 2001: A Space Odyssey (1968)
It is for you. Happy birthday.[JA] 嘘だよ、君のものさ お誕生日おめでとう Eagle Eye (2008)
Happy birthday to you.[JA] お誕生日おめでとう Rescue Dawn (2006)
That's why I got you this okay honey, happy birthday[JA] だから これを用意したのよ ね? お誕生日おめでとう Bad Teacher (2011)
Happy birthday, Hugo![JA] お誕生日おめでとう ヒューゴ! There's No Place Like Home: Part 1 (2008)
Happy Birthday, Terry.[JA] お誕生日おめでとう Skyline (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top