ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไสหัวไป

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไสหัวไป-, *ไสหัวไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไสหัวไป[V] get out, See also: go away, Syn. ไสหัว, Example: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the hell out!ไสหัวไปให้พ้น! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get the fuck out of here, Tommy.ไสหัวไปเลย ทอมมี่ Goodfellas (1990)
No one's asking you to stay, are they?- ถ้าไม่พอใจก็ไสหัวไปสิ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Get out!ไสหัวไปซะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
You're never getting in this fucking house!ไสหัวไปให้พ้นเลย! Fight Club (1999)
"I met someone else. Move out.""ฉันเจอคนใหม่แล้ว ไสหัวไปLegally Blonde (2001)
He'll get his fucking shit.แม่งต้องไสหัวไป Ken Park (2002)
Get the fuck out of my house, you make me sick!ไสหัวไปคุณทำให้ฉันแย่ 21 Grams (2003)
Get out!ไสหัวไป 21 Grams (2003)
Get out of my house! I've come to the right place, then.ไสหัวไปจากบ้านฉันนะ! ในที่สุดก็มาถูก Girl with a Pearl Earring (2003)
- It means why don't you fuck off!- แปลว่าทำไมมึงไม่ไสหัวไปหล่ะ! Shaun of the Dead (2004)
They have to work tomorrow. Get out of here!พวกเขาต้องทำงานกันอีกในวันพรุ่งนี้ ไสหัวไปจากที่นี่ซะ! Kung Fu Hustle (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top