ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไว้ใจไม่ได้

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้ใจไม่ได้-, *ไว้ใจไม่ได้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก Night and Fog (1956)
Penny said so, but you know with girls like that.เพนนี บอกว่าท้อง แต่ก็อย่างว่า ผู้หญิงแบบนี้ไว้ใจไม่ได้... Dirty Dancing (1987)
People in masks cannot be trusted.พวกคนสวมหน้ากากน่ะ ไว้ใจไม่ได้ The Princess Bride (1987)
This man cannot be trusted and I'll prove it.ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้ ข้าจะพิสูจน์ให้ดู The Scorpion King (2002)
Strapping, young men are so difficult to deal with, but their hearts I just adore.พวกหนุ่มๆน่ะไว้ใจไม่ได้หรอก แต่หัวใจของพวกเขาสิที่ฉันโปรด! Howl's Moving Castle (2004)
The guy's a thief, Michael; he can't be trusted.หมอนั่นมันเป็นหัวโขมย ไว้ใจไม่ได้ Cell Test (2005)
Well...she is over 65, Helen, and old people can't be trusted.ยายแกก็อายุ 65 แล้วนะ เฮเลน คนแก่ๆไว้ใจไม่ได้ Fido (2006)
Somewhere inside I knew this about you.ฉันรู้อยู่ว่าคุณมันไว้ใจไม่ได้ The Holiday (2006)
She's a liar. Not to be trusted.เธอมันตอแหล ไว้ใจไม่ได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Okay, it doesn't matter, but the point is that Carina is not to be trusted.ช่างเถอะ ประเด็นคือคารีน่าไว้ใจไม่ได้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
This woman can't be trusted, Peter.ผู้หญิงคนนี้ ไว้ใจไม่ได้ ปีเตอร์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I showed them how to bind her. She could not be trusted.ข้าสอนวิธีให้พวกเขาขังเธอ, นางไว้ใจไม่ได้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fly-by-night[IDM] ไม่น่าไว้วางใจ, See also: ไว้ใจไม่ได้
fly-by-night[SL] ไม่ซื่อ, See also: ไว้ใจไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top