ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเร็วด่วนได้

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเร็วด่วนได้-, *ใจเร็วด่วนได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเร็วด่วนได้[ADJ] hasty, See also: careless, cursory, perfunctory, Syn. ใจเร็ว, Example: วัยหนุ่มสาวมักมีนิสัยใจเร็วด่วนได้ ทำให้ขาดความรอบคอบในการคิดอ่าน, Thai definition: ี่ใจร้อนอยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คิดคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรเสียก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเร็วด่วนได้ว. อยากได้เร็ว ๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a risk you take with such an ambitious agenda.มันเสี่ยง ถ้าขืนใจเร็วด่วนได้เกินไป The International (2009)
Minho, let's not jump the gun, here.มินโฮ อย่าใจเร็วด่วนได้สิเพื่อน The Maze Runner (2014)

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top