ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเพชร

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเพชร-, *ใจเพชร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเพชรว. ใจแข็ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Gumption.- ใจเพชร - ใช่แล้ว สุดๆ ไปเลย The Holiday (2006)
But I think what I've got is something slightly resembling gumption.แต่ฉันว่าฉันเป็นคนที่คล้ายๆ กับผู้หญิงใจเพชร The Holiday (2006)
I remember because I'm determined, self-possessed, and mendacious.ไม่มั้ง ฉันน่าจะเป็นงูมากกว่า ผมจำได้เพราะผมเป็นคนใจเพชร สุขุม และชอบโกหก Mixology Certification (2010)
"thief with a heart of gold" act.ว่าเธอเป็น โจรใจเพชร จริงๆนะ Eye of the Beholder (2011)
I think I know why our guy is so interested in low grade diamonds.ผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าทำไมกลุ่มคนที่เราสนใจ จึงสนใจเพชรเกรดต่ำ The Offer (2015)

English-Thai: Nontri Dictionary
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top