ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเบา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเบา-, *ใจเบา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเบา[V] be easily influenced, See also: be credulous, be gullible, Syn. เชื่อง่าย, หูเบา, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: เธอมักจะใจเบาชอบเชื่อคนอื่นง่ายๆ
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเบาว. ไม่ยั้งคิด, เชื่อง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(soft breathing)(เสียงหายใจเบาๆ) An American Haunting (2005)
(whispery breathing sound)(เสียงหายใจเบาๆ) An American Haunting (2005)
-Hackles down.-ถอนหายใจเบาๆสิ Hollow Man II (2006)
(SIGHS SOFTLY)(ถอนหายใจเบา ๆ ) Balls of Fury (2007)
- Can I see you in the hall, doc?[ถอนหายใจเบาๆ] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Peter trusted your lead.ปีเตอร์มั่นใจเบาะแสของคุณ Withdrawal (2010)
Breathe shallow but steady.หายใจเบาๆ แต่สม่ำเสมอ Lockout (2012)
Well, you asked me to look into your mother's leads on Sarah, so I made some calls.อ่อ ก็ลูกขอให้พ่อสนใจเบาะเเสซาร่าของเเม่หน่อย พ่อก็เลยต้องโทรไปโน่นนี่หลายสายเชียวหล่ะ Salvation (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top