ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคลิฟอร์เนียม

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคลิฟอร์เนียม-, *แคลิฟอร์เนียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลิฟอร์เนียม[N] californium, Example: แคลิฟอร์เนียมเป็นธาติกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฎในธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลิฟอร์เนียมน. ธาตุลำดับที่ ๙๘ สัญลักษณ์ Cf เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today the first of two historic town hall meetings will get underway in Arcata Californiaในศาลาว่าการสองครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งแรก (อาร์แคตา, แคลิฟอร์เนีย, ประชากร 15,000 คน) ในเมืองอาร์เคตา รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ The Corporation (2003)
Yeah, certainly.แคลิฟอร์เนียม, ได้ครับได้ Cassandra's Dream (2007)
Do you have a history of california field artillery?คุณมีประวัติศาสตร์ปืนใหญ่สนามของแคลิฟอร์เนียมั้ย? Self Made Man (2008)
California's got some of the strictest environmental laws in the country.แคลิฟอร์เนียมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ Sense Memory (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลิฟอร์เนียม[n.] (khaēlifønīem) EN: californium   FR: californium [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top