Search result for

แก๊ง

(41 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก๊ง-, *แก๊ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n ) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ง[N] gang, See also: group, Syn. กลุ่ม, ก๊ก, พวก, เหล่า, Example: เขาเคยอยู่ในแก๊งยากูซ่า, Count unit: แก๊ง, ก๊ก, กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า มักใช้ในความหมายไม่ดี เช่น แก๊งโจร, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่งน. พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางนํ้า มักจะมีตามต้นแม่นํ้า.
แก้งก. ขูดให้หมด
แก้งเคล็ด, ยอก, เช่น คอแก้ง.
แก๊งน. กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
แก้งก้นน. เรียกไม้ชำระ ว่า ไม้แก้งก้น.
แก่งแย่งก. พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangsแก๊ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
Let's hope they're not the last gang who tried to take this bank.หวังว่าพวกนี้ไม่ใช่แก๊งที่แล้ว ที่พยายามจะเข้าไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
If I don't do anything, I will be blamed for killing Teuk Jae's gang as well as blowing up the palace.ถ้าข้าไม่ทะอะไรซักอย่าง ข้าก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าแก๊งทึกเจพอๆกับการระเบิดพระราชวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I have been looking for the men who killed Teuk Jae's gang.ข้ากำลังตามหาคนที่ฆ่าแก๊งทึกเจอยู่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He knows I hired Teuk Jae's gang to get money for the exam.เขารู้ว่าข้าจ้างแก๊งทึกเจ เพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ในการสอบ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When it's winter, we'll leave Hanyang with our gangs.พอเข้าฤดูหนาว พวกเราก็จะไปจากฮันยางพร้อมแก๊งเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are you in our gang now?เจ้าอยู่ในแก๊งเราแล้วใช่ไหมเนี่ย? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Come on, that crew stuff isn't real.ไม่เอาน่า.. มีที่ไหนกันกลุ่มแก๊งค์ อะไรนั่นอะ Superhero Movie (2008)
...nerds, emos,นั่น.. แก๊งเด็กทึ่ม... แก๊งค์ติสซ์แตก Superhero Movie (2008)
Frodos, the Scarface society the sexual predators.แก๊งโฟรโด แก๊งค์เจ้าพ่อ แก๊งนักล่าพรหมจรรย์ อืมมมมมมม Superhero Movie (2008)
- Am I in? - No.ชั้นร่วมแก๊งค์ด้วยได้ยัง? Superhero Movie (2008)
One man or the entire Mob? He can wait.คนเดียวกับรวบทั้งแก๊งค์ โจ๊กเกอร์รอได้ The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
แก๊ง[n.] (kaeng) EN: gang ; group   FR: gang [m] ; bande [f]
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gang[N] แก๊ง, See also: พวกมิจฉาชีพ, กลุ่มโจร, Syn. crowd, clique, cabal
mob[N] แก๊งมาเฟีย, See also: กลุ่มอาชญากร, Syn. mafia
yakuza[N] แก๊งอันธพาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
gang(แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band,horde,crew
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top