Search result for

เหยือก

(41 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยือก-, *เหยือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยือก[N] jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยือก(เหฺยือก) น. ภาชนะใส่น้ำเป็นต้น มีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วย มีหูอยู่ข้าง ๆ ข้างเดียว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flasks, Erlenmeyerเหยือกเออเลนไมเออ,ขวดรูปชมพู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
If Arthur drinks water from the cup...he will live.หากอาเธอร์ได้ดื่มน้ำจากเหยือกนี้ เขาก็จะฟื้นขึ้นมา Le Morte d'Arthur (2008)
Water, drawn from the Cup of Life.น้ำจากเหยือกแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
Picking up an empty vessel?เหมือนกับหยิบเหยือกเปล่าๆขึ้นมา The Rapture (2009)
Big deal. - So is this coffee mug.อื้อ แล้วนี่ก็คือเหยือกกาแฟ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
That's antifreeze.ซึ่งต้านการเหยือกแข็ง Harbingers in a Fountain (2009)
All the cryo-capsules are gone.ถังบรรจุเหยือกแข็ง หายไปหมด Momentum Deferred (2009)
My "welcome back, kotter" mugs.เหยือก "welcome back, kotter"ของฉัน Enough About Eve (2009)
In "welcome back, kotter" mugs. i swiped horshack for you.ในเหยือก"welcome back kotter"" ผมซดhorshackอึกใหญ่ให้คุณ Rufus Getting Married (2009)
And the greenies for muggles, right. Okay.และเบียร์สักเหยือกนึง โอเคมั้ย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
If domina discovers I dropped the last jug...ถ้าโดมินัสรู้ว่าชั้นทำไวน์เหยือกสุดท้ายแตก Legends (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer   FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher
jug[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, คนโท, Syn. pitcher, container, ewer
measuring jug[N] เหยือกตวงน้ำ, Syn. measuring cup
mug[N] เหยือก, Syn. vessel, flagon
pitcher[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท, Syn. ewer, jug
jug[SL] เหยือกเหล้า
stein[N] เหยือกเบียร์
urn[N] เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
urceolate(เออ'ซิอะลิท,-เลท) adj. มีรูปร่างคล้ายเหยือกน้ำ
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike

English-Thai: Nontri Dictionary
flagon(n) เหยือกน้ำ,คนโท,ขวดเหล้า
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
pitcher(n) เหยือกน้ำ
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
urn(n) โกศ,เหยือก,อ่าง,กาน้ำชาหรือกาแฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top