ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลี่ยงภาษี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลี่ยงภาษี-, *เลี่ยงภาษี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you mean by 'trade'? It's smugglingคุณหมายถึง ค้าขาย ใช่ไหม มันเลี่ยงภาษีนี่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
There are worse crimes than tax evasion.มีเรื่องความผิดที่เลวร้าย กว่าการหลบเลี่ยงภาษี Charlie Bartlett (2007)
...but even I can't hide 7 million from the tax man.แต่ฉันคงเลี่ยงภาษีเงินเจ็ดล้านนี้ไม่ได้แน่ RocknRolla (2008)
17 years for tax evasion?17 ปี ข้อหาเลี่ยงภาษีเนี่ยนะ Minimal Loss (2008)
Oh, no.That would be 2 years for tax evasion and 15 for going after 4 ir.s.agents with a louisville slugger.เปล่า เลี่ยงภาษีโดน 2 ปี อีก 15 ปีคือ ตามทำร้ายจนท.สรรพากร 4 คน Minimal Loss (2008)
Because... The tax break wi be huge.เพราะการเลี่ยงภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ Chuck in Real Life (2008)
Tax evasion? That's what makes you jealous?เลี่ยงภาษีได้ นั่นใช่ไหม\ ที่ทำให้คุณอิจฉา? Marley & Me (2008)
Revenue with no backup.หลีกเลี่ยงภาษีอากร Caballo sin Nombre (2010)
- On a tax evasion case.คดีการเลี่ยงภาษี Accounting for Lawyers (2010)
To avoid Camelot's levies, he dug tunnels from the castle to the sea.เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของคาร์เมล็อต\ เขาขุดอุโมงค์จากปราสาทไปยังทะเล The Castle of Fyrien (2010)
It's a tax dodge.นี่เป็นการเลี่ยงภาษี As You Were (2011)
And what, is that legit or is the foundation just code for tax shelter?เพื่อไปทำงานที่มูลนิธิการกุศลของเจค นั่นถูกกฎหมายหรือเปล่า หรือเป็นแค่ฉากหน้าเพื่อเลี่ยงภาษี Ka Hakaka Maika'i (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยงภาษี[v. exp.] (līeng phāsī) EN: evade tax   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top