Search result for

เป็ด

(70 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็ด-, *เป็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
เป็ด[N] duck-shaped boat, Syn. อีเป็ด, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเป็ด
เป็ดร่อน[N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
เป็ดพะโล้[N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ดน. ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีหลายวงศ์ ปากแบน ตัวมีหลายสี เช่น นํ้าตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัดและตีนกลีบช่วยในการว่ายนํ้า ว่ายนํ้าเก่ง กินปลา พืชนํ้า และสัตว์เล็ก ๆ เฉพาะเป็ดที่เลี้ยงตามบ้านมีต้นตระกูลมาจากเป็ดหัวเขียว ( Anas platyrhynchosLinn.) ในวงศ์ Anatidae.
เป็ดน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว [ A. sessilis (L.) DC.] ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดไทย ก็เรียก และผักเป็ดแดง [ A. bettzickiana (Regel) G. Nicholson] ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ.
เป็ดน. ชื่อเรือต่อหรือเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง หัวท้ายแบน ๆ ก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่องดูรูปร่างคล้ายเป็ด, อีเป็ด ก็เรียก.
เป็ดก่าน. ชื่อนกเป็ดนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Cairina scutulata (Müller) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae หัวและคอสีขาวประดำ อกสีเขียวเกือบดำ ทำรังในโพรงไม้ริมลำธารในป่า มักเกาะนอนบนต้นไม้สูง ๆ เวลาบินจะเห็นแถบสีขาวที่ปีกได้ชัดเจน ร้องเสียง “ก่า ๆ ” เป็นนกเป็ดนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.
เป็ดขันประชันไก่น. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง.
เป็ดถบน. เป็ดกายสิทธิ์.
เป็ดน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Anatidae และ Dendrocygnidae ปากแบน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัด ว่ายน้ำเก่ง บางชนิดดำน้ำได้ บินได้เร็ว มักอยู่เป็นฝูง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มักมีขนสีสวยกว่าตัวเมีย แต่นอกฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มีอาจสีสันเหมือนหรือคล้ายตัวเมีย กินพืชและสัตว์น้ำ, ในวงศ์ Anatidae เช่น เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลม ( Anas acutaLinn.) เป็ดแมนดาริน [ Aix galericulata (Linn.)] เป็ดคับแค [ Nettapus coromandelianus (Gmelin)] เป็ดดำหัวดำ [ Aythya baeri (Radde)] และ ในวงศ์ Dendrocygnidae คือ เป็ดแดง [ Dendrocygna javanica (Horsfield)].
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
เป็ดผี ๒น. ชื่อนกน้ำขนาดเล็ก ในวงศ์ Podicipedidae ปากแหลม มีพังผืดนิ้วแบบตีนกลีบ บินได้ในระยะสั้น ๆ หากินตามบึงหรือบริเวณที่มีพืชนํ้าจำนวนมาก ดำนํ้าเก่ง ทำรังบนสนุ่น ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ เป็ดผีเล็ก [ Tachybaptus ruficollis (Pallas)] และเป็ดผีใหญ่หรือเป็ดผีหงอน [ Podiceps cristatusI (Linn.)].
เป็ดพม่าน. ชื่อนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิด Tadorna ferruginea (Pallas) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae ขนาดและรูปร่างคล้ายห่าน ลำตัวสีน้ำตาลแดง ตัวผู้มีลายคล้ายสร้อยคอเล็ก ๆ สีแดงเข้ม, จากพราก จากพาก จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ducksเป็ด [TU Subject Heading]
Ducksเป็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duck!เป็ดTransformers: Age of Extinction (2014)
- Patrick! - Joplin, get her peashooter.Joplin เอาไอ้ปืนขี้เป็ดจากมัน Episode #1.5 (2008)
She put in for repair. A wounded duck.มันเข้ามาจอดเพื่อซ่อมแซม เหมือนเป็ดที่บาดเจ็บ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can't stop here. We're like sitting ducks!นายหยุดทำไมน่ะ เราจะเป็นเป็ดย่างอยู่แล้วเนี่ย The Dark Knight (2008)
A very embarrassing, very expensive mistake.เซ็งเป็ด Shutter (2008)
Now, come on! Today is just not the day.พอที ไม่ใช่วันนี้นะเจน วันนี้เป็ดทั้งวันแล้ว Shutter (2008)
Duck fucker.ไอ้เย็ดเป็ด Bangkok Dangerous (2008)
Fuck a Duck!ไอ้เย็ดเป็ด Bangkok Dangerous (2008)
There's a reason they call him Tricky Dick.นั่นแหล่ะคือเหตุว่าทำไม เขาถูกเรียกว่าไอ้เป็ดเจ้าเล่ห์ Frost/Nixon (2008)
Wow, that's great.ว๊าวววว! แจ่มเป็ดPonyo (2008)
Wow, that's perfect.ว๊าวววว! แจ่มเป็ดPonyo (2008)
Damn, man!แม้ง เซ้งเป็ดThe Echo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็ด[n.] (pet) EN: duck   FR: canard [m]
เป็ดก่า[n. exp.] (pet kā) EN: White-winged Duck   FR: Canard à ailes blanches [m]
เป็ดคับแค[n.] (pet khapkhaē) EN: Cotton Pygmy-Goose   FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]
เป็ดดำหลังขาว[n. exp.] (pet dam lang khāo) EN: Greater Scaup   FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดดำหัวดำ[n. exp.] (pet dam hūa dam) EN: Baer's Pochard   FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดตุ๋น[n. exp.] (pet tun) EN: steamed duck   
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām sai) EN: clear duck stew   
เป็ดทะเล[n.] (pet thalē) EN: albatros   FR: albatros [m]
เป็ดน้ำที่ดำน้ำหากิน[n. exp.] (pet nām thī dam nām hā kin) EN: diving duck   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drake[N] เป็ดตัวผู้, Syn. gander, cob
duck[N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
fowl[N] สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน, See also: เป็ดไก่, Syn. poultry
mallard[N] เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
Mandarin duck[N] เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
merganser[N] เป็ดกินปลาประเภทหนึ่ง
sheldrake[N] เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส, Syn. shelduck
stool[N] นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, Syn. decoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
cavie(แค'วี) n. กรงเป็ดกรงไก่,ครอบเป็ดครอบไก่
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
domestic fowlเป็ดไก่
drake(เดรค) n. เป็ดตัวผู้.
drumstickn. ไม้ตีกลอง,ขาเป็ดไก่ที่มีเนื้อมาก
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus

English-Thai: Nontri Dictionary
drake(n) เป็ดตัวผู้
duck(n) เป็ด
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
mallard(n) เป็ดป่า,เป็ดน้ำ
poultry(n) เป็ด,ไก่
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
teal(n) นกเป็ดน้ำ
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top