ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบิกเงิน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบิกเงิน-, *เบิกเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกเงิน[V] withdraw, See also: draw money, make a withdrawal, Syn. ถอนเงิน, Example: รัฐบาลได้เบิกเงินงวดแรกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เอาเงินออกจากธนาคารไปโดยการถอนจากยอดที่มีอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I pay the rent, and I want to cash my checks now... because I want to buy some new clothes.ผมจ่ายค่าเช่า ผมต้องการเบิกเงินเดือน เพราะผมจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ The Lawnmower Man (1992)
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์ Heat (1995)
Get as much cash as you can.เบิกเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้\ I Am Legend (2007)
But if I could get an advance on my salary, I could at least get the surgery ball rolling. Whoa!แต่ถ้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ ฉันก็จะผ่าตัดได้ Burn After Reading (2008)
They don't just advance people money.ไม่มีใครให้เบิกเงินล่วงหน้า Burn After Reading (2008)
But how could she have access with...แล้วเธอเบิกเงินไปได้ยังไงกันล่ะ Burn After Reading (2008)
But I was wondering if I advance could get.ฉันสงสัยว่าฉันจะขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งใหม่ได้ไหมคะ อะไรนะ ตำแหน่งผู้ช่วย ผจก น่ะหรือ Drag Me to Hell (2009)
And the overdrawn checking account.และเบิกเงินเกินบัญชีจนเกินวงเงินกู้ Seven Thirty-Seven (2009)
Every wednesday, ashford withdrew $10,000ทุกๆวันพุทธ แอสฟอร์ด จะเบิกเงิน 10000$ Pleasure Is My Business (2009)
Not so fast, lady. We need to make a withdrawal.อย่างเพิ่งสิคุณผู้หญิง พวกเราขอเบิกเงินหน่อย Withdrawal (2010)
But, Peter, we can't get a cash request out of the bureau that fast.แต่ ปีเตอร์ เราขอเบิกเงิน จากหน่วย ไม่ได้เร็วขนาดนั้นน่ะสิ Need to Know (2010)
Look, you can get your checks cashed next door.ดูซิ เธอสามารถเบิกเงินจากห้องถัดไป Bridesmaids (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdraw[VI] ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
overdraft(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป
overdraught(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป
teleprocessingการประมวลผลทางไกลหมายถึง การประมวลผลที่มีการส่งข้อมูลมาจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ไกลออกไป เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง การส่งข้อมูลอาจใช้ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ใยแก้ว ดาวเทียม ฯ ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นทั่วไป คือการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ละตู้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปลายทางส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผล

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drawdown (vt ) เบิกเงิน, ถอนเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top