ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงียบงัน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบงัน-, *เงียบงัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบงัน[V] be silent, See also: be quiet, be still, be speechless, Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ, Ant. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง, Example: บรรดาคนงานเจ็ดแปดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับทอนเงียบงันกันไปเป็นครู่ใหญ่ แล้วจึงเริ่มตื่นตัวอีกครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน Rebecca (1940)
A land sereneณ ดินแดนที่เงียบงัน Labyrinth (1986)
- The Luthors wrote the book on uncomfortable silences.นายรู้ได้ยังไงกัน? ลูเธอร์เขียนหนังสือ.. เกี่ยวกับความลำบากบนความเงียบงัน Hothead (2001)
Finally, after a year of silence, he decided to put it all behind him and start a new life.ในที่สุด หลังจากหนึ่งแห่งความเงียบงัน เขาตัดสินใจที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ The Notebook (2004)
"The mass of men lead lives of quiet desperation,"บุรุษเกือบทั้งหล้า ปล่อยให้ชีวิตมันอยู่กับความสิ้นหวังที่เงียบงัน Shall We Dance (2004)
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้ Shall We Dance (2004)
* When the night is * silent and calm* ในยามค่ำคืน * ที่เงียบงันและสงบ Love So Divine (2004)
- Last night, I sought to end that silence.- เมื่อคืนนี้, ผมพบจุดจบแห่งความเงียบงันนั้นแล้ว. V for Vendetta (2005)
# Who cleared the static and made it sing? #ใครเป็นคนหยุดความเงียบงัน แล้วทำให้มันร้อง? Teeth (2007)
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top