ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เก้าอี้ยาว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก้าอี้ยาว-, *เก้าอี้ยาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ยาว[N] sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settleเก้าอี้ยาวพนักสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try under the sofa cushions.ดูใต้เบาะเก้าอี้ยาวสิลูก Heat (1995)
Now if we're going with the Damask for the settee, then I strongly suggest that we do the couch in the chenille.ถ้าเราใช้ผ้าดามาสก์สำหรับเก้าอี้เท้าแขน ฉันขอแนะนำว่าให้หุ้มเก้าอี้ยาวด้วยชีไนล์ Marry Me a Little (2009)
Okay, Serena, I'm sorry that I had you stay here and sleep on this couch.โอเค , เซรีน่า , ฉันเสียใจ ผมมีคุณอยู่ตรงนี้ และหลับบนเก้าอี้ยาวตัวนี้ มัน \ แค่ ความเครียดจากหนังเรื่องนี้ Dan de Fleurette (2009)
¶¶Got a couple of couches, sleep on the love seat ¶¶# นอนหลับอยู่บน เก้าอี้ยาวFunk (2010)
Oh, god. Not on my couch.โอ,พระเจ้า ไม่ใช่บนเก้าอี้ยาวของฉันนะ A Few Good Men (2010)
Don't sit on the couchอย่าแค่พักบนเก้าอี้ยาว Ghost (2010)
- Uh... bench!-อ่า ... เก้าอี้ยาว Butterfly (2010)
Sleep on the couch.นอนที่เก้าอี้ยาว Episode #1.12 (2010)
I'm done with the couch.พอทีกับการนอนนิ่งๆบนเก้าอี้ยาวนี่ The Departed (2012)
Okay, so, couch time and...โอเค งั้นนั่งเก้าอี้ยาวก็พอและ... I Do (2013)
Everyone else was asleep on the couches or on the floor, lying in heaps next to their fine clothes.ทุกคนต่างหลับไหล เก้าอี้ยาวอยู่บนพื้น วางกองอยู่ถัดจากชุดหรู ๆ Book of the Stranger (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaise longue[N] เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน, Syn. daybed
couch[N] เก้าอี้ยาว, See also: เก้าอี้นอน, โซฟา, Syn. lounge, sofa

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express

English-Thai: Nontri Dictionary
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก
sofa(n) เก้าอี้นวม,เก้าอี้ยาว,โซฟา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top