ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาชีพอิสระ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาชีพอิสระ-, *อาชีพอิสระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชีพอิสระ[N] freelance

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And prep school student and cabaret club girl, Mao-san.นิชิน่า นัตซึเมะ อายุ 21 ปี อาชีพอิสระ Shimokita Glory Days (2006)
Aspiring actress and a freeter.ใฝ่ฝันจะเป็นนักแสดง และงานอาชีพอิสระ และฉัน มุโรอิ ชิโฮ Episode #1.1 (2006)
Freelance, deniable. They'd work for whoever would pay.อาชีพอิสระ Unknown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top