ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวใหม่

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวใหม่-, *หัวใหม่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวใหม่ว. นิยมของใหม่, นิยมตามแบบใหม่, ตรงข้ามกับ หัวเก่า
หัวใหม่ทันสมัย, ตรงข้ามกับ หัวโบราณ, หัวสมัยใหม่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And since you, my little Judas, have brought them here I can only surmise that the fortuneteller has found herself another shell?และในเมื่อคุณ,ผู้ทรยศที่น่ารักของผมนำมันมาที่นี่ ผมก็ขอเดาว่านังเทพธิดาพยากรณ์นั่นคงมีที่คุ้มหัวใหม่แล้วสิ? The Matrix Revolutions (2003)
Yeah, they say you're progressive.ว่ากันว่า คุณน่ะพวกหัวใหม่ Mona Lisa Smile (2003)
Another will just grow in its place.และหัวใหม่ก็จะงอกออกมาแทนที่ A Servant of Two Masters (2011)
Mr. Van Ness was socially progressive and took pity on him.คุณแวน เนส เป็นพวกหัวใหม่ และได้เมตตาเขา Of Grave Importance (2012)
Enough to buy me a new head?มีมากพอจะหาหัวใหม่ ให้ข้าได้หรือเปล่า Dark Wings, Dark Words (2013)
Enough to buy me a new head?มันซื้อหัวใหม่ให้ข้าได้ไหมล่ะ? Walk of Punishment (2013)
Enough to buy me a new hand?พอซื้อหัวใหม่มั้ยล่ะ? Two Swords (2014)
He's not as enlightened as your hip Daddy.ปู่ไม่ได้หัวใหม่ใจกว้างอย่างป๊า Hotel Transylvania 2 (2015)
Or... we just go right back to square one. Hell of a place you got here, Rick.จะให้ฉันเริ่มใหม่ดี(ทุบหัวใหม่) ดีใจที่นายได้ที่นี้จริงๆริค Service (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top