ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวหกก้นขวิด

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหกก้นขวิด-, *หัวหกก้นขวิด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หัวหกก้นขวิด (phrase colloq ) gallivanting about, on the go

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหกก้นขวิดว. อาการที่ซนเล่นไปตามความพอใจไม่ต้องเกรงใจใคร เช่น เด็กพวกนี้ไปหัวหกก้นขวิดที่ไหนมา, อาการที่เที่ยวไปตามความพอใจไม่อยู่ติดบ้าน เช่น พาเที่ยวหัวหกก้นขวิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dean, are you in a bar?ฉันทำงาน หัวหกก้นขวิด เฮ้ โลกก็คือไวโอลินที่เล็กๆอันนึง ไอน้อง Fallen Idols (2009)
Enjoy it before real life knocks you on your ass.มีความสุขก่อนี่จะเจอกับชีวิตจริง หัวหกก้นขวิดเลย Spooky Little Girl (2011)
I work my butt off to keep my head above water and to support Mr. Slacker!ผมทำงานหัวหกก้นขวิด เพื่อประคับประคองให้มีชีวิตอยู่รอดได้ แล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวสันหลังยาวเนี่ย! De Marathon (2012)
We've been running our fucking asses off for six months.พวกเราร่วมวิ่งหัวหกก้นขวิดด้วยกันมาตั้ง 6 เดือน De Marathon (2012)
All of them in a big hurry to get from something stupid, to nothing at all.วันๆ หัวหกก้นขวิด ไขว่คว้าสิ่งไร้สาระ สุดท้ายว่างเปล่า น่าสมเพช Guardians of the Galaxy (2014)
I run my butt off, literally, mind you, to get the "gluten-free cake."ฉันต้องวิ่งหัวหกก้นขวิดของจริง ไปเอาไอ้เค้กไร้กลูเตนนี่ The Angry Birds Movie (2016)
I must tell you, Dave, since we met, my life has gone somewhat topsy-turvy.ขอบอกนะเดฟ ตั้งแต่เราเจอกัน ชีวิตผมหัวหกก้นขวิดเลย Snowden (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหกก้นขวิด[adj.] (hūa hok kon khwit) EN: rough-and-tumble   

English-Thai: Nontri Dictionary
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top