ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หอมแดง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หอมแดง-, *หอมแดง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หอมแดงน. ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. ในวงศ์ Iridaceae ใบแบนคล้ายใบหมากแรกเกิด ดอกสีขาวนวล หัวสีแดงเข้ม รสขมเผ็ดซ่า ใช้ทำยาได้, ว่านหอมแดง ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
- Can I get some onions please? - Onions. Red ones?ขอหอมหน่อยได้ไหม หอม หอมแดงAngus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
onion (n ) หอมแดง
See also: S. หอม,หัวหอม,

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top