ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนาหู

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนาหู-, *หนาหู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาหู[ADV] as heard immensely, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์, Thai definition: ได้ยินได้ฟังกันมาก
หนาหูหนาตา[ADV] grow thicker, See also: be plenty, Syn. หนาตา, มาก, มากมาย, Ant. เบาบาง, Example: งานวันนี้มีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างหนาหูหนาตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนาหูว. ได้ยินพูดกันมาก, บ่อย (ใช้แก่การได้ยิน), เช่น มีข่าวหนาหูว่าจะตัดถนนสายใหม่, บางทีก็ใช้ว่า หนาหูหนาตา โดยมี หนาตา เป็นคำสร้อย เช่น ได้ยินข่าวหนาหูหนาตาว่ารัฐบาลจะเลิกเก็บภาษีบางอย่าง.
หนาหูหนาตาดู หนาตา และ หนาหู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In great remorse, she left that night and was never to be heard of again.มีข่าวลือหนาหู ว่าเธอจากไปในคืนนั้น และไม่ได้ยินข่าวเธออีกเลย Don Juan DeMarco (1994)
Yeah, I know. Word of that possibility had begun to reach us.ใช่ เราทราบแล้ว ได้ยินมาหนาหูเหมือนกัน Shooter (2007)
Is that the dog that I've been hearing so much about?ใช่ตัวที่ผมเคยได้ยินข่าวหนาหูมั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Now rumors abounds that more than ovidiusตอนนี้มีข่าวหนาหูว่า/Nไม่เพียงแต่โอวิเดียส Delicate Things (2010)
Why is there a rumor going around that you're not playing tomorrow?ทำไมถึงมีข่าวลือหนาหูว่า พรุ่งนี้นายจะไม่ลงแข่ง? Second Chance at First Line (2011)
There are whispers among my flock that a ship of the Royal Navy docked in Harbour Island recently.มีข่าวเล่าลือหนาหูท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชน ในโบสถ์ของพ่อ ว่ามีเรือของราชนาวี เข้ามาจอดเทียบท่าเรือในเกาะฮาร์เบอร์ เมื่อไม่นานมานี้ III. (2014)
But Thomas's wife, long rumored to be the cheating sort, had begun a torrid affair with her husband's closest friend, a promising young officer in His Majesty's Navy.แต่ภริยาของโทมัส มีข่าวลือหนาหูมานาน ข่าวลือประเภทคบชู้สู่ชาย มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวทางเพศที่รุนแรง IV. (2014)
During the Iran hostage crisis in 1979, we started hearing rumblings of a crazy idea bubbling up through the Iranian savama.ในช่วงวิกฤติตัวประกันอิหร่าน ในปี 1979 เราเริ่มได้ยินข่าวลือหนาหู เรื่องความคิดบ้าๆ ในซาวามา (กระทรวงข่าวกรองและ ความมั่นคงแห่งชาติของอิสลาม) The Event Horizon (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top