ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนังสือคำศัพท์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือคำศัพท์-, *หนังสือคำศัพท์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หนังสือคำศัพท์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หนังสือคำศัพท์*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [การทูต]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordbook[N] พจนานุกรม, See also: หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม, Syn. dictionary, lexicon, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top