ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หญ้าแห้วหมู

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หญ้าแห้วหมู-, *หญ้าแห้วหมู*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หญ้าแห้วหมูดู แห้วหมู ที่ แห้ว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หญ้าแห้วหมู[n. exp.] (yā haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedge[N] พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ, See also: หญ้าแห้วหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedge(เซดจฺ) n. พืชจำพวก Carex ที่ชอบขึ้นในที่เปียกชื้น,หญ้าแห้วหมู, See also: sedged adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sedge(n) หญ้าแห้วหมู,หญ้าพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top