ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สีไข่มุก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สีไข่มุก-, *สีไข่มุก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สีไข่มุก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สีไข่มุก*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุตตา(มุด-) น. ไข่มุก, โบราณหมายถึงแก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อน ๆ คล้ายสีไข่มุก.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearl[N] สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top