ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะเปะสะปะ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะเปะสะปะ-, *สะเปะสะปะ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะเปะสะปะว. ไม่ตรงเป้า เช่น ชกต่อยสะเปะสะปะ, ไม่ตรงทาง เช่น คนเมาเดินสะเปะสะปะ, ไม่เป็นระเบียบ เช่น นอนแขนขาก่ายกันสะเปะสะปะ, อาการที่พูดเลอะเทอะเรื่อยเจื้อยไม่มีประเด็น เช่น พูดสะเปะสะปะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry you can't do this- I really am- Because I wouldn't have to fuckin' sit here and watch you fumble around and fuck it up.ผมจะไม่นั่งดูคุณคลำอะไร สะเปะสะปะอย่างนี้อีกแล้ว Good Will Hunting (1997)
The numbers are out of order.ตัวเลขมันสะเปะสะปะ The Da Vinci Code (2006)
Now, hang that up. Don't just fling it anywhere.แขวนซะ อย่าวางสะเปะสะปะ The Devil Wears Prada (2006)
You're on edge, you're erratic, except for when you're hunting, 'cause then you're downright scary.- อะไรนะ พี่สุดขอบ, สะเปะสะปะ ยกเว้นตอนที่พี่ล่า เพราะจากนั้น พี่น่ากลัว Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา... Beethoven Virus (2008)
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง Beethoven Virus (2008)
And I'm kind ofstumbling around a little bit, but...ฉันอาจเดินสะเปะสะปะไปบ้าง Bride Wars (2009)
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)
Your tools... they're scattered everywhere.อุปกรณ์ของเธอ วางสะเปะสะปะไปทุกที่ You Must Meet My Wife (2010)
If you walk around dressed like this, it gives away your mental state.ถ้าเธอเที่ยวเดินสะเปะสะปะอย่างนี้ มันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้ว Episode #1.1 (2010)
Guy's got the heart of a fighter, but his technique's all over the place.เขามีใจเป็นนักสู้ แต่เทคนิกเขาสะเปะสะปะไปหมด The Bittersweet Science (2011)
I've been kicked around pretty bad the past few weeks.ผมใช้ชีวิตสะเปะสะปะ ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา Shut Up and Eat Your Bologna (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top